Tottelevaisuuskoulutus

Mitä on tottelevaisuuskoulutus?

Koiran tottelevaisuuskoulutuksella voidaan eri yhteyksissä tarkoittaa hyvinkin erilaisia asioita. Koiran kannalta sillä ei ole niinkään merkitystä, sillä koira ei tee eroa sille, mitä lajia tai tarkoitusta varten milloinkin treenaillaan. Koiran ohjaajan on kuitenkin hyvä pysähtyä hetkeksi miettimään miksi ja mitä tarkoitusta varten koiraansa kouluttaa ja mikä on koulutuksen tavoite. 
 

Arkitottelevaisuus

Tottelevaisuuskoulutuksella voidaan tarkoittaa koiran tapakasvatusta, eli sellaisten asioiden opettamista, jotka helpottavat koiran kanssa elämistä normaalissa arjessa. Hyvään arkitottelevaisuuteen voi kuulua mm. luokse tuleminen kutsuttaessa, hihnassa kulkeminen vetämättä, ihmisten tervehtiminen hyppimättä jne. Koiraperheiden arkirutiinit voivat olla hyvinkin erilaisia, jolloin myös koiran tapakasvatuksen tavoitteet vaihtelevat. Jonkinlainen tapakasvatus on kuitenkin jokaisen koiran oikeus ja siitä huolehtiminen jokaisen koiranomistajan velvollisuus. 

Toko

Toko on lyhenne sanasta tottelevaisuuskoulutus, mutta yleisesti sillä tarkoitetaan myös tottelevaisuuskokeita. Tottelevaisuuskokeissa mitataan koiran koulutustasoa ja koiran ja ohjaajan välistä yhteistyötä suorittamalla erilaisia liikesarjoja ja tehtäviä. Kokeissa on neljä tasoluokkaa, alokas-, avoin-, voittaja- ja erikoisvoittajaluokka. Liikkeet vaikeutuvat luokittain ja koirakon tulee saavuttaa alemmasta luokasta riittävän korkea pistemäärä, ennen kuin se saa oikeuden osallistua seuraavaan luokkaan. Alokasluokan liikkeet ovat yksinkertaisia perusliikkeitä, jotka on helppo kouluttaa koiralle kuin koiralle. Erikoisvoittajaluokka vaatii jo omistautumista lajille ja paljon suunnitelmallista harjoittelua. 

Tottelevaisuuskokeissa koiran on suoritettava annetut tehtävät teknisesti oikein tarkkojen suoritusohjeiden mukaisesti, alokasluokassa arvostelu ei kuitenkaan ole niin tiukkaa ja ilmapiiri on muutoinkin kannustava. Oikeaan tekniikkaan kannattaa panostaa jo heti koulutuksen alkuvaiheessa, vaikka toko-kokeet tuntuisivatkin aluksi kaukaiselta ajatukselta. Eihän sitä koskaan tiedä, vaikka harrastus veisikin mukanaan ja kokeet alkaisivat kiinnostaa, monelle on käynyt näin! Koiran oppimaa väärää suoritustapaa voi olla hankala korjata jälkeenpäin, pääsee huomattavasti vähemmällä, jos on jo kouluttanut koiralleen perusasiat sääntöjen edellyttämällä tavalla. Toko-kokeet ovat avoimia kaikille roduille, myös monirotuisille. 

Palveluskoirakokeiden tottelevaisuusosuus eli tottis

 

Tottelevaisuuskoulutuksella on tärkeä merkitys myös palveluskoirien koulutuksessa. Lähes kaikkiin palveluskoirakoemuotoihin kuuluu olennaisena osana tottelevaisuusosuus. Tästä osuudesta, ja siihen tähtäävästä koulutuksesta, käytetään yleisesti nimitystä tottis. Toko ja tottis ovat pääpiirteiltään hyvin samankaltaisia, mutta joitakin merkittäviä erojakin löytyy. Kun tokossa pyritään ennen kaikkea tarkkaan tekniseen ja virheettömään suoritukseen, on palveluskoirakokeissa olennaista mitata koiran luontaisia ominaisuuksia, kuten vietti- ja työskentelykestävyyttä sekä hermorakennetta ja siksi teknisen osaamisen lisäksi arvosteluperusteena on se temperamentti ja voima, jolla koira liikkeet suorittaa. Ihanteellisen tottis-suorituksen kouluttaminen edellyttää yleensä siis hieman erilaista painotusta kuin tokossa. Erot ovat kuitenkin pieniä ja samalla koiralla voi aivan huoletta treenata molempia lajeja ja myös menestyä. 

Palveluskoirakokeissa tottelevaisuusosuus on vain kolmasosa koko suorituksesta, ja se onkin teknisesti yksinkertaisempi ja helpompi kuin esimerkiksi tokon ylemmät luokat. Samalla se on kuitenkin koiralle fyysisesti vaativampi, sillä siihen kuuluu hypäten ja kiiveten ylitettäviä suuria esteitä, joista ihan pienet tai toisaalta kovin raskasrakenteiset koirat eivät voi suoriutua. Palveluskoirakokeisiin saavatkin osallistua vain tietyt rodut, joilla on niihin oikeudet (rotuluettelo). Palveluskoirakokeiden painotus on ns. maasto-osuudessa, joka koostuu lajista riippuen esim jäljestyksestä tai henkilöiden etsinnästä. Näissäkin osuuksissa hyvä perustottelevaisuus on ehdoton edellytys tehtävien suorittamiselle.

Rally-toko

Rally-toko on hauska harrastus, joka sopii kaikenikäisille ja kokoisille koirille ja ihmisille. 
Rally-tokossa suoritetaan rataa, joka koostuu erilaisista hauskoista tehtävistä, joita on poimittu mm. tokosta, koiratanssista ja agilitystä. Lajissa koiran ja ohjaajan välinen kontakti ja iloinen yhteistyö ovat tärkeämpiä kuin pilkuntarkka tekninen suorittaminen. Koiraa saa kehua ja kannustaa koko suorituksen ajan. Rally-toko on kehitetty aivan tavallisia koiranomistajia ajatellen ja sen päätavoitteena on saada aikaan koiria, jotka on koulutettu käyttäytymään hyvin kotona, yleisillä paikoilla ja toisten koirien läheisyydessä. 

Lisätietoja lajista löydät Suomalaisen Rally-Tokoyhdistyksen sivuilta: www.rally-toko.fi