Kankaanpään Seudun Kennelyhdistys ry

Yhdistyksen tarkoituksena on luoda monipuoliset puitteet eri harrastusten parissa koiraharrastajille ja ohjata koiraharrastajia hoitamaan, kouluttamaan sekä kasvattamaan koiriaan yhteiskunnan normien mukaisesti. 

Yhdistys auttaa harrastajia koiransa kehittämisessä ja jalostuksessa järjestämällä koe-, koulutus-, neuvonta- ja opastustoimintaa.
Yhdistys harjoittaa urheilu-, kilpailu- ja nuorisotoimintaa koiraharrastajien parissa. 

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on lähentää eri koirarotujen ja koiraharrastusten harrastajia toisiinsa. Lisäksi yhdistyksen tavoitteena on eri tavoin pyrkiä ylläpitämään ja parantamaan koiraharrastuksen yleisiä edellytyksiä.

Yhdistyksessä toimii metsästyskoirajaos, agility- sekä palvelus- ja seurakoirajaos.

Yhdistyksen tarkoituksena on yksin tai yhteistoiminnassa toisten järjestöjen kanssa järjestää koirien tottelevaisuus-, metsästys, palvelus-, seura- maasto- ja vetokoirakokeita, näyttelyitä, kokouksia, koulutustilaisuuksia sekä muita yhdistyksen tarkoitusperiä edistäviä tapahtumia.

Yhdistys toimii jäsentensä yhdyssiteenä toimialueensa sidosryhmiin ja toimii jäsentensä edunvalvojana. Lisäksi hallitus informoi tarvittaessa jäsenkirjeillä ja/tai yhdistyksen virallisella Facebook-sivustolla niistä uusista ohjeista ja velvoitteista, jotka tulevat Suomen Kennelliitolta, rotujärjestöiltä tai muilta koiraharrastuksien kattojärjestöiltä.

Yhdistyksen tapahtumat

Yhdistyksemme tulevat koulutukset ja kurssit löydät täältä.

Suomen Kennelliitto tiedottaa